Afbraakwerken

De meeste projecten beginnen met het voorbereiden van de eigenlijke uitvoering van het ontwerp, wat gepaard gaat met zeer gevarieerde klussen als ontruimen van een bestaand pand, verhuizen van nog aanwezige inboedel, afbraakwerken, enz. Hornicub neemt hiervoor alle praktische maatregelen, regelt de nodige man- en machinekracht, coördineert de werken, verzekert de afvoer van puin en staat waar nodig ook in voor een correcte administratieve afhandeling van dit deelaspect van de werf.